OMTREKK VERKSTEDET AS

Semslinna 35

3170 Sem
Tlf. 93 99 30 28

       93 99 30 27
E-post: post@omtrekkverkstedet.no

ÅPNINGSTIDER:

Mandag til Fredag: 8.00-16.00

Besøk utover dette er mulig etter avtale.

Semslinna 35, 3170 Sem